Læringsindhold til smartphone og tablet

Formålet med projektet har været at udvikle og afprøve et kursus for aftenskoleundervisere, som sætter dem i stand til at udnytte de teknologiske og pædagogiske muligheder, der ligger i at levere undervisningsindhold til mobile platforme. Vi oplever i stigende grad, at undervisningsindhold, skabt med henblik på at blive vist og anvendt på en PC, ikke fungerer optimalt på smartphone og tablet, og mange yngre kursister er i praksis holdt helt op med at bruge PC. Skal vi levere indhold, der tiltaler denne gruppe, skal det fra starten være udviklet til visning på smartphone og tablet.

Målgruppen for kurset er aftenskoleundervisere, der enten underviser online eller aktivt bruger onlineredskaber i deres ellers traditionelle undervisning. Projektet har kørt i perioden september 2016 til udgangen af oktober 2017.

dof