Projektmageri for unge

Projektet henvender sig i første række til den gruppe af unge, der måske ikke finder sig så godt tilpas i et mere traditionelt, regelbundet og stramt organiseret foreningsliv, men som til gengæld har fantasi, iderigdom og visioner. Meningen med projektmagerforløbet er at give disse det sidste rygstød der skal til for at de tager springet fra at være omvandrende idebanker til også at føre deres ideer ud i livet. Vi tror ikke på, at vi når denne gruppe med lange forelæsninger i støvede klasseværelser – derfor er forløbet lagt an på fra allerførste dag at få fingrene dybt ned i bolledejen. Der skal ideer på bordet – helt nye eller noget man har forsøgt at løbe i gang tidligere men er gået kold med. Deltagerne skal inspirere hinanden, de skal lære at tage mod konstruktiv kritik, de skal lære at samarbejde og opdage hinandens stærke sider, og alt dette skal udmønte sig i at de bliver enige om 2-3 ideer som de vil gøre en alvorlig indsats for at realisere. Denne måde at arbejde på er i sig selv et projekt – så den læring, der ligger i det understøttes på flere planer. Bag denne proces løber projektholders faglige kompetencer på projektmagerområdet som et baggrundstæppe: den nødvendige viden stilles til rådighed for deltagerne i en ikke-insisterende form, de skal selv efterspørge den. Når vi når til det punkt i processen, hvor de skal til at arbejde intensivt med realiseringen af deres ideer, skal de gerne have tilegnet sig hele værktøjskassen, så det er dem selv der gør alle de nødvendige ting. Den værktøjskasse indeholder elementer som: at kunne definere sin idé som et projekt med den struktur dette indebærer, at gøre sig klart hvorfor og for hvis skyld man vil gennemføre et projekt, at kunne læse (også mellem linjerne) i betingelser for tilskud, at kunne skrive en ansøgning, en tjekliste for kritiske opgaver under et projekt, noget om copyright, regnskaber forsikringer og andre juridiske spørgsmål – kort sagt alt det usexede, som skal være der, men som ikke må komme til at skygge for det, det virkelig drejer sig om – at skabe rum for kreativiteten.

En del af budgettet er afsat til at sikre en minimumsfinansiering af de udadvendte projektaktiviteter, der undervejs iværksættes af deltagerne – hovedsagelig til markedsføring. Det er dog også meningen at de selv skal arbejde med at søge samarbejdspartnere og andre finansieringskilder for på denne måde at højne ambitionsniveauet for deres egne projekter.

I Middelfart vil projektforløbets møder og øvrige aktiviteter centrere sig omkring Ungdomshuset Walker, som i en nedlagt fabrik kører med en høj grad af autonomi for de unge brugere. På denne måder har projektet nogle fysiske rammer, som ikke virker gammeldags og intimiderende på målgruppen, og deltagerne vil komme til at færdes i et miljø, hvor de løbende vil kunne opleve praktiske eksempler på den type projekter, de selv kunne tænkes at udvikle. Samtidig er Middelfart Ungdomsråd den direkte kontaktflade til deltagerne, der således også på den måde oplever at unge på deres egen alder kan tage initiativ og ansvar. I Fredericia Kommune vil den tilsvarende partner være Ungebyrådet og det fysiske samlingspunkt Ungdommens Hus.

Kultopiaplakat.JPG

dof