DOF Frederikshavn

  • At tilbyde, ikke-formel, kompetencegivende folkeoplysende undervisning på en række forskellige fagområder.
  • At fremme forståelsen for demokrati.
  • At medvirke til aktivt medborgerskab.

3K Aftenskolen i Århus og Randers