Historien

Aftenskolerne.dk har eksisteret siden 1999. I første omgang blot som domænenavn for hjemmeside for 3 aftenskoler i det gamle Middelfart, Nr. Aaby og Ejby kommuner.

I 2001 kom Frederikshavn Aftenskole til, og de egentlige tanker om styrken ved at samarbejde om fælles administration og skoleleder opstod, primært udtrykt af Mogens Pilgaard og Børge Jensen. Børge Jensen havde i forvejen erfaring med at være skoleleder for flere skoler, men fra 2001 startede et mere struktureret samarbejde omkring deling af fælles udgifter til kontorhold EDB og personale. Ret hurtigt herefter blev antallet af skoler udvidet til at også at omfatte Herning Aftenskole, og nu kom der virkelig gang i arbejdet. Så meget at skolelederen fra at være deltidsbeskæftiget nu måtte fuldtidsansættes.

Skolerne har hele tiden haft deres helt selvstændige økonomi, men nyder godt af at have en bemandet administration, og fælles markedsføringsstyring - her ligger store besparelser idet rabataftaler og abonnementer nemmere opnås med stor volumen i omsætning, både i forhold til geografi og i kroner og øre.

Gennem årene er det gået stærkt, og samarbejdet har udviklet sig til at rumme ikke mindre end 8 aftenskoler med aktiviteter i tilsammen 11 kommuner. Sideløbende er der udviklet en projektafdeling, som er blevet kendt for at gennemføre forskelligartede projekter med det formål at udvikle folkeoplysning ikke bare i den enkelte kommune men til gavn for alle aftenskoler i Danmark og store dele af Norden.

Teknik
Under opstarten i 1999 var alle aftenskoler almindelige kredse, der fungerede ved, at en gruppe mennesker med interesse i området oprettede en kreds og så kunne opnå tilskud fra kommunen til sine aktiviteter.
Senere blev dette ændret således at en aftenskole nu skulle være en forening med medlemmer, bestyrelse osv. I takt med dette blev der strammet op på en masse ting omkring tilskuddene, og der blev indført besparelser, som gør at det i dag på det nærmeste er nødvendigt at drive aftenskole ud fra et rent forretningsmæssigt synspunkt.
For 7-8 år siden kom så kravet om at alle foreninger, for at kunne modtage offentlige tilskud, skal have et cvr.nr, en Nemkonto, NemID, e-boks, ligesom alle former for indberetninger og korrespondance med myndigheder skal ske via elektroniske medier. Dette har gjort det påtrængende at tænke samarbejdet i aftenskolerne.dk på en mere struktureret måde således at de skoler, der deltager i samarbejdet, sammen stifter en forening til at varetage alle de opgaver, der hidtil har fungeret som ikke nedskrevne aftaler til fordeling af fælles udgifter.

Nyt tiltag
Det foreslås, at der stiftes en forening med navnet aftenskolerne.dk. En sådan forening får sit eget cvr.nr. og er derfor være juridisk forpligtet til at opfylde indgåede aftaler. Hensigten med dette er fuldstændig den samme som med det hidtidige samarbejde, men nu således at fællesadministrationen alene sker gennem aftenskolerne.dk og ikke som hidtil, hvor der har været behov for at fordele fælles udgifter løbende. Dette kan nu gøres én gang om året ved det almindelige regnskabsårs afslutning.

Aftenskoleverdenen er gennem årene blevet langt mere kompleks end tidligere. I dag ser mange undervisere muligheden for at arbejde for flere aftenskoler. F.eks. kan en underviser bo i Ålborg, undervise i Frederikshavn om mandagen, for så at køre til Herning om tirsdagen og til Århus om onsdagen. Netop i denne situation er aftenskolerne.dk en rigtig god partner, fordi underviseren kun behøver forholde sig til én arbejdsgiver og får sin løn samlet ét sted fra. Dette gør det også muligt for undervisere, der har lysten og evnerne, at gøre undervisningen til sit levebrød.